ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ | ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ

Τα αντικείμενα αυτά δε χρησιμοποιούνται, ο χώρος αυτός του μπαρμπέρικου λειτουργεί αποκλειστικά σαν έκθεση.

Δείτε επίσης: